Inleiding

Senioren willen betekenisvol zijn en willen actief bijdragen aan de samenleving. Om dit te kunnen doen is steun van goede toegankelijke zorg- en welzijnsdiensten nodig bij een ouder wordend lichaam, waarbij mentale, fysieke en culturele drempels weggenomen dienen te worden.

Er zijn verschillende redenen waarom oudere migranten minder gebruik maken van reguliere zorgvoorzieningen op het gebied van WWZ (Wonen, Welzijn en Zorg) en WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning). De belangrijkste reden is dat deze instanties te hoogdrempelig zijn ingericht en er wordt weinig tot onvoldoende rekening gehouden met de taalbarrière en analfabetisme van deze doelgroep. Een andere reden is dat er geen tot weinig hulpverleners in de eigen taal aan de balie of het loket zitten.

De verwachting is dat in de toekomst een groter aantal migranten gebruik zal gaan maken van voorzieningen op het terrein van ouderenzorg, wonen welzijn en zorg (WWZ), omdat juist deze groep de weg niet kan vinden naar hulpinstanties. (Zorg) instellingen zullen hierdoor meer en meer te maken krijgen met cliënten met diverse culturele achtergronden en specifieke eisen en verwachtingen ten aanzien van de zorgverlening (Actiz, 2009). Om goede zorg te kunnen bieden is het nodig zich te verdiepen in de wensen en behoeftes van oudere migranten